Více času na podstatné

Vodohospodářské jednohubky ... aneb přijďte ochutnat novinky

08.12.2011 09:32

www.TRETIRUKA.cz si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře "Vodohospodářské jednohubky ... aneb přijďte ochutnat novinky". Semináře pořádá společnost ASIO, spol. s r.o.

 

Obsah semináře:

 

a) TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami (NOVINKA)
(vliv na tok, volba řešení, objekty na předčištění, zasakování a akumulaci)
Novinky: OLK v betonu, vírový separátor, kalová jímka pro zasakovací a akumulační objekty 

 

b) Zasakování odpadních vod – Metodický pokyn MŽP k NV 416/2011 (NOVINKA)
(technická řešení – rakouská ÖN, české předpisy a zvyklosti, řešení, rizika)
Novinka: domovní čistírna třídy PZV, možnosti intenzifikace a rekonstrukce ČOV pro zásak

 

c) Intenzifikace a provoz čistíren – zvýšení kapacity stávajících ČOV, zlepšení odtokových parametrů ČOV, dozor ČOV, provoz, závady, dálkový přenos – Metodika MŽP (NOVINKA)

 

d) Čerpání odpadních vod – nové možnosti
Novinka: nové uspořádání čerpacích šachet, betonové provedení 

 

e) Využití energie z odpadních vod pro potřeby komunální sféry
Nový inovativní pohled na odpadní vody a využití energie v nich

 

Termíny konání a místa konání:

 

31.01.2012 – 9:00-13:00 – Hodonín, MěÚ Hodonín, Horní Valy 2
07.02.2012 – 9:00-13:00 – Teplice, Dům kultury, Mírové náměstí 2
08.02.2012 – 9:00-13:00 – Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2
14.02.2012 – 9:00-13:00 – Zlín, CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167
16.02.2012 – 9:00-13:00 – Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1
17.02.2012 – 9:00-13:00 – Hradec Králové, Aldis a.s., Eliščino nábřeží 375
21.02.2012 – 9:00-13:00 – České Budějovice, VaK Jižní Čechy, a.s., Boženy Němcové 2/12
22.02.2012 – 9:00-13:00 – Ostrava, Dům kultury Vítkovice, 28.října 124
23.02.2012 – 9:00-13:00 – Olomouc, Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10
28.02.2012 – 9:00-13:00 – Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická 952

 

Organizační pokyny:

 

Další informace a přihlášky na: https://www.asio.cz/cz/seminare