Více času na podstatné

Vodovody a kanalizace České republiky 2010

29.11.2011 09:39

Publikace Ministerstva zemědělství prezentuje vývoj oboru vodovodů a kanalizací a přináší údaje převážně ekonomického charakteru včetně vlivu rozsahu infrastrukturního majetku provozovaného jedním provozovatelem na efektivitu provozování.

 

Dokumenty ke stažení: Ročenka VaK 2010

 

Zdroj: MZe