Více času na podstatné

Volné pracovní pozice na MŽP

31.05.2012 22:04

Ministerstvo životního prostředí (MŽP), odbor ochrany vod, přijme:

 

Referenta/ku do oddělení ochrany před povodněmi

Požadavky:

 • VŠ vzdělání magisterského studijního programu technického, příp. přírodovědného směru v oblasti vodního hospodářství
 • praxe v oblasti realizace projektů financovaných z fondů EU nebo v oblasti programového financování výhodou
 • praxe v problematice ochrany před povodněmi vítána
 • zkušenost v oblasti zadávání veřejných zakázek vítána
 • schopnost orientovat se v legislativních předpisech v oblasti vodního hospodářství jak v ČR, tak mezinárodních, zejména ES
 • komunikační, prezentační a organizační dovednosti, týmová spolupráce
 • analytické schopnosti, pečlivost, spolehlivost, důslednost, koncepční myšlení
 • vysoké pracovní nasazení, flexibilita
 • uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint)
 • znalost AJ - úroveň A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 • trestní bezúhonnost


Náplň práce:

 • administrace projektů financovaných z prostředků Technické asistence Operačního programu Životní prostředí (tvorba zadávacích dokumentací, organizace výběrových řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, agenda spojená s vedením projektů)
 • metodická a odborná podpora v oblasti financování programu a jednotlivých projektů v oblasti ochrany před povodněmi
 • posudková činnost u projektů podaných v rámci Operačního programu Životní prostředí oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní
 • spolupráce na implementaci směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik


Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek
 • pracovní poměr na dobu určitou (do 31. 12. 2013 s možností prodloužení až do konce roku 2015)
 • platové ohodnocení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
 • získání know-how projektového řízení a v oblasti ochrany před povodněmi
 • zajímavou práci v oblasti projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie
 • přátelský kolektiv
 • nadprůměrné platové ohodnocení odpovídající platům zaměstnanců podílejících se na čerpání prostředků EU
 • podporu v osobním a odborném růstu
 • výhody zaměstnanců státní správy (5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění, apod.)
 • zajímavou a dynamickou práci v oblasti projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie,


Datum nástupu: 1. července 2012, popř. dle dohody

Místo výkonu práce: Vršovická 65, Praha 10

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte do 6. 6. 2012 na e-mailovou adresu: Jana.Klimesova@mzp.cz
Ministerstvo si vyhrazuje právo změnit požadavky nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Kontakt: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Jana Klimešová

 

Referenta/ku do oddělení metodiky a projektové EIA 

Požadavky:

 • VŠ vzdělání technického směru s vazbou na ochranu ŽP (nejlépe VŠCHT, ČVUT, VUT)
 • znalost AJ - úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
 • znalost německého jazyka vítána,
 • znalost a praxe v oblasti EIA a stavebního zákona,
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • samostatnost, komunikační a prezentační dovednosti, organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita, spolehlivost a pečlivost.


Náplň práce:

 • usměrňování výkonu správy životního prostředí na úseku projektové EIA,
 • navrhování obsahových směrů a programů vrchního státního dozoru v životním prostředí na úseku projektové EIA,
 • příprava státní politiky jednotlivých složek životního prostředí v regionálních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek,
 • výkon specializovaných odborných činností na úseku ochrany životního prostředí,
 • příprava stanovisek k záměrům posuzovaným v procesu EIA.


Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou),
 • zajímavou a dynamickou práci,
 • účast na mezinárodních jednáních,
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění,
 • výhody zaměstnanců státní správy (5 týdnů dovolené, příspěvek na závodní stravování a další),
 • podporu v odborném růstu.


Datum nástupu od 1. 7. 2012 nebo dle dohody.

Místo výkonu práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 00 Praha 10.

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte do 4. 6. 2012 na elektronickou adresu: eva.lerstova@mzp.cz. Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. V prvním kole výběrová komise zhodnotí zaslané písemné podklady a vybere nejvýše 10 uchazečů, kteří nejlépe odpovídají výše uvedeným požadavkům. Tito budou pozváni k osobnímu pohovoru, který se uskuteční bezprostředně po ukončení termínu pro předložení nabídek. Ministerstvo životního prostředí si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

 

Kontakt: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Eva Lerstová

 

Referenta/ku do oddělení dobrovolných nástrojů

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu,
 • praxe v problematice eko-inovací a environmentálních technologií, především v oblasti energetiky a dopravy a systému podpor v této oblasti,
 • znalosti v oblasti čisté mobility,
 • znalost souvisejících strategických materiálů v ČR, Evropské unie a mezinárodních organizací vč. kontextu s příštím programovacím obdobím,
 • schopnost zpracovávat metodické a analytické materiály v oblasti eko-inovací,
 • znalost AJ - úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
 • dobrá znalost práce na PC (MS Word, Excel, PowerPoint),
 • samostatnost, komunikační a prezentační dovednosti, organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita, spolehlivost a pečlivost.


Náplň práce:

 • koncepční, analytické a strategické materiály v oblasti eko-inovací a čisté dopravy, spolupráce na tvorbě dokumentů koncepčního a strategického charakteru ve vztahu ke Státní politice životního prostředí ČR a příštímu programovacímu období do roku 2020,
 • příprava nebo spolupráce na přípravě metodických a základních dokumentů upravujících nástroje pro podporu eko-inovací vč. odpovídajících finančních mechanizmů,
 • administrace související s předmětem činnosti a širším kontextu strategií v dané oblasti.


Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • zajímavou a dynamickou práci,
 • účast na mezinárodních jednáních,
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění,
 • výhody zaměstnanců státní správy (5 týdnů dovolené, příspěvek na závodní stravování a další),
 • podporu v odborném růstu.


Datum nástupu dle dohody, je možný ihned.

Místo výkonu práce: MŽP, Vršovická 65, 100 00 Praha 10.
Nabídky se strukturovaným životopisem v českém jazyce zasílejte do 1. 6. 2012 na elektronickou adresu: jaroslav.kepka@mzp.cz. Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. V prvním kole výběrová komise zhodnotí zaslané písemné podklady a vybere nejvýše 10 uchazečů, kteří nejlépe odpovídají výše uvedeným požadavkům. Tito budou pozváni k osobnímu pohovoru, který se uskuteční bezprostředně po ukončení termínu pro předložení nabídek. MŽP si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

 

Kontakt: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Jaroslav Kepka

 

Zdroj: MŽP