Více času na podstatné

Výbor členských států odsouhlasil zařazení nových látek na kandidátský seznam

13.06.2012 09:57

Výbor členských států na svém zasedání 6. - 8. června, jednohlasně odsouhlasil zařazení nových látek mezi tzv. SVHC látky (látky vzbuzující velké obavy. Konkrétně bude na tzv. kandidátský seznam nově zařazeno pět látek, které v budoucnu budou podléhat povolovacímu procesu.

[celá zpráva] [kandidátský seznam]

Zdroj: ECHA