Více času na podstatné

Výbor pro hodnocení rizik při ECHA učinil závěry k návrhům harmonizované klasifikace a označování

03.10.2017 15:15

Výbor pro hodnocení rizik (The Committee for Risk Assessment – RAC) učinil závěry k 10 návrhům harmonizované klasifikace a označování. Závěrečná stanoviska Výboru pro hodnocení rizik při ECHA se týkají těchto chemických látek:

 

  • Ethylene oxide, oxirane
  • Ethanol, 2,2’-iminobis-, N-(C13-15-branched and linear alkyl)derivatives
  • Acid Black 210 Na
  • Cobalt metal
  • Metaldehyde (ISO)
  • Halosulfuron-methyl (ISO)
  • Nickel (II) sulphide [1]; nickel sulphide [2]; millerite [3] and
  • nickel bis(sulfamidate)
  • Dodecyl methacrylate
  • Titanium dioxide

Stručné údaje ze závěrečných stanovisek k jednotlivým chemickým látkám jsou uvedeny v příloze.

Závěrečná stanoviska RAC budou v nejbližší době dostupná na webových stránkách ECHA.

 

Další informace:

ECHA – The European Chemicals Agency/Evropská agentura pro chemické látky

 

Zdroj: MPO (ECHA webové stránky)