Více času na podstatné

Výbor SEAC přijal stanoviska ke třem návrhům na omezení

18.10.2011 06:52

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal na svém 12. zasedání v Helsinkách ve dnech 13.— 15. září 2011 stanoviska ke třem návrhům na omezení.

Stanovisko k olovu

Bylo přijato konečné stanovisko, týkající se omezení obsahu olova ve špercích, s výjimkou pro křišťály, drahokamy, polodrahokamy a pro šperky starší 50 let. Po veřejné konzultaci zahrnul výbor SEAC další výjimky pro smalt a uzavřené části hodinek.

Stanoviska k omezením určeným ke snížení emisí rtuti

Rtuť v měřících přístrojích

Výbor SEAC přijal návrh ECHA na omezení rtuti v několika měřících přístrojích (teploměry, sfygmomanometry, barometry, manometry, měřící přístroje pro stanovení bodu měknutí, pyknometry, tenzometry). Výbor pro posuzování rizik (RAC) přijal stanovisko na podporu návrhu ECHA s určitými úpravami. Výborem SEAC schválil návrh stanoviska (s drobnými změnami) se závěrem, že existují vhodné alternativy k měřícím přístrojům a že omezení lze považovat za přiměřené riziku. Po veřejné konzultaci (bez připomínek) byla v konečném stanovisku provedena jedna menší změna.

Sloučeniny fenylrtuti

Norsko předložilo návrh na omezení fenylrtuti, který navrhuje zákaz výroby, uvádění na trh a použití pěti sloučenin fenylrtuti, a rovněž zákaz uvádět na trh předměty obsahující tyto látky. Výbor RAC přijal stanovisko na podporu tohoto návrhu s určitými úpravami. Výbor SEAC schválil návrh stanoviska se závěrem, že omezení sloučenin fenylrtuti je přiměřené. Po veřejné konzultaci (bez připomínek) bylo přijato konečné stanovisko.

Celá zpráva ECHA (v českém jazyce)

Další informace:

Stanoviska výborů SEAC, RAC, připomínky zaslané v rámci veřejné konzultace a konečná stanoviska jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu: ECHA — Restrictions under consideration

Role výboru SEAC v regulačních postupech Evropské unie:

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) odpovídá za vypracování vědeckých stanovisek agentury ohledně socioekonomických následků návrhů na omezení, přičemž zohledňuje jejich předpokládané náklady pro společnost a přínosy pro lidské zdraví a životní prostředí. Konečná rozhodnutí přijímá Evropská komise regulativním postupem projednávání ve výboru.

Další informace o Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) naleznete na této internetové stránce ECHA: ECHA — The Committee for Socio—Economic Analysis of the European Chemicals Agency

 

Zdroj: MPO