Více času na podstatné

Vybouraná okna jako biologicky rozložitelný odpad?

04.10.2010 11:07

Otázka: Naše společnost montuje okna a dveře po celé republice. Součástí dodávky je i vybourání starých oken, která jsou obvykle dřevěná. V rámci našeho kraje máme stavební dvůr, kde provádíme jejich úpravu, tedy třídění tohoto odpadu na sklo, kování, žaluzie a odpadní dřevo, které je však povrchově upravené či jinak znečištěné. Krajský úřad při schvalování našeho POH usoudil, že dřevěné rámy nejsou kompostovatelné a proto končí na skládce jako odpad 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady.

V jiných částech republiky však takové zařízení nemáme a vybouraná okna předáváme na skládku vcelku. Stává se, a nikoli výjimečně, že nám tento materiál na skládku odmítají vzít s odůvodněním, že jde o biologicky rozložitelný odpad, který se na skládku přijímat nesmí. Je někde jasně stanoveno, co všechno lze zařadit pod katalogové číslo 17 09 04? Jak máme postupovat? odpověď ZDE