Více času na podstatné

Exluzivně publikujeme vybrané články z nového čísla Alternativní energie 1/2011

14.02.2011 13:31

Rozšířená témata prvního čísla AE v roce 2011 jsou: legislativa OZE, fotovoltaika, termická solární technologie,, Energetická poradna obcí, energetika ve stavebnictví, využití biomasy - anotace čísla ZDE. Tradičně pro Vás vybíráme několik zajímavých článků na téma:

 

Q - pomoc při výběru tepelného čerpadla

Josef Slováček

Velmi nepřehledná situace je na trhu s tepelnými čerpadly. Korunu tomuto nepřehledu dal program „Zelená úsporám“, když do seznamu výrobků a technologií zapsal kdejaký výrobek. Náprava by měla být učiněna už letos, kdy  z iniciativy Evropské asociace tepelných čerpadel je zaveden systém měření parametrů a jejich hodnocení. ve specializovaných zkušebnách. Po  zhodnocení dalších podmínek (zajištění spolehlivého servisu a garance dostupnosti náhradních dílů po dobu min. 10 let) je výrobku udělena značka kvality - Q.

Malé větrné elektrárny zajistí energetickou nezávislost

Alex Hass-Guder

Nebývalý zájem zaznamenáváme o malé větrné elektrárny. K realizaci projektu je potřeba analýza větrného potenciálu a vlastní lokální měření Dále, zda bude systém pracovat v paralelní síti či jako ostrovní systém. Pak už zbývá vybrat technologii a dodavatele.

Obec osvětlená sluncem i v noci

Petr Horák

 I na českém trhu se začínají objevovat solární lampy veřejného osvětlení, které obcím přinesou značnou úsporu. Solární lampy patří mezi nejekologičtější veřejné osvětlení, jejich svit je možno regulovat podle nastaveného programu, jejich instalace je velmi jednoduchá, protože není nutno provádět výkopy pro kabeláž.

Komerční využití japonských topolů

Adam Hovorka

Novou perspektivou využití dřevní hmoty z pěstovaných japonských topolů je především dřevní štěpka na výrobu biomasy a následně energií. Ceny štěpky pro energetické využití loni pohybovaly průměrně mezi 1100,- až 1800,- Kč za tunu. Právě tato informace vedla mnohé pěstitele k dalšímu rozšiřování svých plantáží a přechodu „od polínek ke štěpce“.

Pro výrobu energetické biomasy se štěpkují celé stromy včetně větví a obmýtí plantáže se zkracuje na dva až tři roky. Nedochází ani k posklizňovému zástřihu a nechávají se růst všechny výhony. Plochu větší než 5 hektarů osázené plochy lze nazvat komerční.

 

Články jsou Vám k dispozici ZDE