Více času na podstatné

Vybrané články z nového čísla časopisu Alternativní energie

15.12.2009 13:04

Jako již tradičně Vám přinášíme několik zajímavých článků z nového čísla časopisu Alternativní energie. Články jsu zaměřeny na stav větrné energetiky a srovnání se sousedními státy, metodickou pomůcku MMR k umísťování , povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení a fotovoltaiku ve vazbě na stavební zákon a předpisy související. Články jsou k dispozici ZDE