Více času na podstatné

Vybrané návrhy právních předpisů Evropského parlamentu

22.12.2010 09:08

Vybrané návrhy právních předpisů, jejichž počátek platnosti je podmíněn zveřejněním v Úředním věstníku:

Více infomací a anotace předpisů naleznete na stránkách BOZP info.

Zdroj: VÚBP, v. v. i.