Více času na podstatné

Výbuch hořlavého prachu a požár v cukrovaru - Imperial Sugar

09.04.2010 12:46

K obrovskému výbuchu a požár došlo 7. února 2008 v rafinérii Imperial Sugar severozápadně od Savannah, stát Georgia. Neštěstí mělo na svědomí 14 smrtelných zranění a poškodilo zdraví dalším 38 osobám, včetně 14, které utrpěli vážné a životu ohrožující popáleniny. Explozi zapříčinilo obrovské nahromadění hořlavého cukrového prachu po celé budově závodu.

 

Některá důležitá zjištění:

1. společnost si byla věda nebezpečí výbuchu cukrového prachu již v roce 1925
2. Management si byl vědom nebezpečí výbuchu prachu a nebylo příjmuto opatření vedoucí k minimalizaci a řízení rizik  

3. Dříve již došlo k několika požárům krystalového cukru a moučkového cukru způsobeného přehřátím ložiska nebo elektrického zařízení v budově společnosti. Nicméně, žádná z těchto událostí nevedla k explozi cukrového prach nebo k velkému požáru.
4. Kabiny, které byly instalovány na dopravníkový pás z oceli vytvořily nevětraný prostor, kde docházelo k hromadění cukrové prachu. Chyběli výduchy.

5. K sekundárnímu prašnému výbuchu a rychlému šíření požárů v celém zařízení by pravděpodobně nemohlo nastat, pokud by společnost dodržovala postupy k odstranění cukrového prachu

 

Příčiny:

1. Dopravní zařízení nebylo navrženo ani udržovány tak, aby se minimalizovalo uvolňování cukru a cukrového prachu do pracovního prostoru.

2. Nedostatečné praktiky, které měli za následek značné nahromadění hořlavého cukru a cukrové prachu na podlaze a na zvýšených plochách po celé balení budov.

3. Dosažení minimální výbušné koncentrace uvnitř nově uzavřených ocelových pásů

4. Přehřáté ložisko pásového dopravníku s největší pravděpodobností bylo iniciátorem hlavního výbuchu prachu.

5. Primární výbuchu prachu uvnitř  dopravníku vedlo k masivní sekundární prašnosti,  výbuchů a požárů v celé budově

6. 14 úmrtí bylo s největší pravděpodobností výsledkem sekundárních výbuchů a požárů.

7. Nouzové evakuační plány byly nedostatečné. Nouzové evakuační cvičení nebyly provedeny, a rychlé oznámení o evakuaci bylo nedostatečné.

 

Foto:

 

Ke stažení:

video z vyšetřování

zpráva z vyšetřování

 

Zdroj:  US. CHEMICAL SAFETY BOARD