Více času na podstatné

Vychází nová publikace: Odpovědné veřejné zadávání a cirkulární ekonomika – nábytek

17.02.2021 17:39

Publikace přináší inspiraci, jak lze přistupovat k pořizování nábytku s ohledem na sociální a ekologické dopady se zapojením i aspektů cirkulární ekonomiky. Odpovědný přístup zadavatel může uplatnit z pohledu prodloužení životnosti nábytku, nákupem se specifickými požadavky na použitý materiál, či upřednostnění pronájmu před nákupem. Tento přístup pořizování nábytku se specifickými požadavky otevírá prostor pro využití nástrojů na podporu zapojení malých a středních podniků, znevýhodněných osob na trhu práce, či dalších nástrojů na podporu místní ekonomiky.

Publikace vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí (v rámci projektu Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek OP Zaměstnanost) a Institutu Cirkulární Ekonomiky, z. ú.,  (v rámci fondu evropského programu Erasmus+ při realizaci projektu InCEPPP - „Innovative method of circular economy in public and private procurement”).

 

Dokument ke stažení:

ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA – NÁBYTEK