Více času na podstatné

Vychází nové ODPADOVÉ FÓRUM 4/2010

25.03.2010 08:11

OBSAH ČÍSLA:

SPEKTRUM
Opět o bioodpadu
Šperky a bytové doplňky z elektroodpadu
Kauza Rybitví

 

TÉMA MĚSÍCE
Odpady z energetiky
Odpady ze spalovacích procesů a vedlejší energetické produkty
B. Beneš
Popoly zo spalovania uhlia v tepelných elektrárňách
F. Michalíková, J. Škvarla, M. Sisol, I. Krinická
Chemické a mineralogické vlastnosti popolov zo spalovania uhlia v tepelných elektrárňach
F. Michalíková, J. Škvarla, M. Sisol
Vedlejší energetické produkty ve výrobě stavební keramiky
R. Sokolář
Nakladanie s popolčekmi zo spalovania uhlia v tepelných elektrárňách
F. Michalíková, M. Sisol, I. Krinická, M. Kolesárová
Přichází století velmi cenných odpadů
M. Schreier
Bezpečnost zbytků po spalování uhlí, proč pochybuji?
Z. Veverka
Využití popele ze spalování biomasy
J. Váňa
Energosádrovec, anhydrit a možnosti jejich využití
P. Bibora
Nové přístupy k testování stavebních výrobků se zabudovanými odpady
Z. Pavlitová Letková, K. Urbánková, H. Zezulová

 

FÓRUM VE FÓRU
Odejmutí pověření
M. Barchánek

 

ŘÍZENÍ
Novela vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
J. Střihavková

 

FIREMNÍ PREZENTACE
ELEKTROWIN v roce 2009 zpětně odebral 2,72 kg na jednoho obyvatele ČR

SERVIS
KALENDÁŘ
Sympozium Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2010
Resumé