Více času na podstatné

Vychází nové Odpadové fórum, tématem jsou staré ekologické zátěže

09.04.2019 11:02

Z konstatování Nejvyššího kontrolního úřadu vyplývá, že se státu nedaří naplňovat představu o vyšší míře využívání brownfieldů pro developerské záměry, a to v době, kdy ze strany obcí panuje všeobecná nedůvěra k výstavbě průmyslových zón v těchto dotčených územích. O osobních zkušenostech a panujících úskalích jsme hovořili s Pavlem Sovičkou, generálním ředitelem společnosti Panattoni Europe.  V části Cirkulární ekonomika se věnujeme odpadovému hospodářství z pohledu zjišťování příčin požárů, kompostování a recyklaci betonu. Nechybí ani další díl Evidence, tentokrát na téma stacionární zařízení.

 

 

Přehled obsahu:

 

ROZHOVOR:

Revitalizace brownfieldů a ekologická výstavba

 

REPORTÁŽ:

Proměna brownfieldu v moderní průmyslový areál

 

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE:

 • Rok 2018 přinesl posun v odstraňování starých ekologických zátěží na Ostravsku
 • Průzkum a sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku
 • Likvidace nebezpečných odpadů na ostrově Svatý Tomáš v rovníkové Africe
 • Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž pod Ralskem – rekonstrukce Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6
 • Kouřim – Molitorov – likvidace staré ekologické zátěže
 • Výsledky analýzy rizika znečištění arsenem a kovy na lokalitě Kaňk u Kutné hory

 

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 • Odpadové hospodářství z pohledu zjišťování příčin požárů
 • Kde je kompostér, tam to žije
 • Recyklace betonů na betonárnách TBG METROSTAV

 

KŘÍŽEM KRÁŽEM:

 • Vyhodnocení provozu SEPNO za rok 2018
 • EIA, krajské úřady a metodika MŽP
 • Zpřesnění požadavků na posuzování výjimek z emisních limitů krajskými úřady

 

POD LUPOU:

 • Co s tím?

 

EVIDENCE V KOSTCE:

 • Evidence oprávněných osob – stacionární zařízení
 • Stacionární zařízení a průběžná evidence odpadů