Více času na podstatné

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 1/2010

07.01.2010 07:16

Lednové číslo má jako téma ZDRAVOTNICKÉ ODPADY. Součástí lednového čísla je tradiční Nástěnný plánovací kalendář Odpadového fóra. Tento kalendář je možné stáhnout ve formátu PDF ZDE.

 

Obsah čísla:

 

SPEKTRUM
V. ročník workshopu o skládkování
Na cestě k energii odpadů
Již po čtvrté v Hradci o sedimentech
Recyklace odpadů XIII
Kronika roku 2009

TÉMA MĚSÍCE
Zdravotnické odpady
Teorie a praxe
M. Zimová, Z. Podolská, L. Matějů, J. Polanský
Nakládání s odpady ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Zkušenosti ČIŽP z kontrol
P. Havelka, J. Antonínová
Dekontaminace - moderní trend nakládání se zdravotnickým odpadem
J. Beran
Zařízení pro dekontaminaci nebezpečných odpadů v nemocničních zařízeních
A. Zahradník

Z EVROPSKÉ UNIE
Novinky z Evropské unie

FÓRUM VE FÓRU
Zpracování bioodpadu ve vyhnívacích nádržích čistíren - 2.
M. Barchánek

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Ekologické dopady zateplování budov
D. Sirotková, K. Svoboda

FIREMNÍ PREZENTACE
Jubilejní 15. ročník konference o recyklaci stavebních odpadů a jejich využití RECYCLING 2010
Buďte vidět na veletrhu FOR WASTE 2010

SERVIS
Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2010 - termín pro přihlášky příspěvků je již 15. ledna!
Ze zahraničního tisku
Kalendář
Resumé