Více času na podstatné

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 1/2011 - Téma skládkování

06.01.2011 09:26

https://odpadoveforum.cz/2011/images/12011.jpg

Lednové číslo má jako téma SKLÁDKOVÁNÍ, kterému je věnováno celkem sedm příspěvků.  Dále se v čísle najdete reportáž z podzemního úložiště nebezpečných odpadů v solném dole. Vloženou přílohou lednového čísla je tradiční Nástěnný plánovací kalendář Odpadového fóra formátu A1. Jeho náhled velikosti A3 si je možné stáhnout ZDE

Na adrese dupress@seznam.cz objednávejte roční předplatné za 880 Kč/11 čísel, resp. 290 Kč/11 čísel pro nepodnikatelské subjekty a studenty, ale i zaslání jednotlivých čísel (88 Kč/výtisk).

 

 

 

 

www.odpadoveforum.cz

 

OBSAH

SPEKTRUM

O odpadech nad Dunajem
(tr)
Mezinárodní konference o nebezpečných a průmyslových odpadech
M. Kuraš
Systém recyklace autovraků v ČR
E. Polívka
Odpady na půdě Liberálního institutu
(op)
Ohlédnutí za seminářem Aktuální otázky řízení skládek 2010
(pn)
Skládkový workshop Liberec - Zittau 2010
(lc)

REPORTÁŽ

Solné království nebezpečného odpadu. Reportáž ze solného dolu
T. Řezníček

TÉMA MĚSÍCE

Skládkování
Cesta k odpadovému hospodářství do roku 2020. Pohled na budoucnost skládek
P. Novák
Atlasy zařízení pro nakládání s odpady. Skládky a spalovny
L. Bartáčková
Budoucnost odpadového hospodářství. Fáma o nadbytečných skládkách
B. Engelmann, překlad
Hodnocení rizik kontaminovaných území. Případová studie skládky průmyslových odpadů
P. Šamánková
Je kontrola skládek prioritou? ČIŽP chce prověřit i ty zrekultivované
P. Havelka
Hodnocení výluhových vlastností monolitických odpadů
J. Zuberová
Plynometrické kontroly skládek odpadů a některé požadavky na ně kladené
F. Straka

Z EVROPSKÉ UNIE

Novinky z EU

FÓRUM VE FÓRU

Odpad jako komodita
M. Barchánek

Z VĚDY A VÝZKUMU

Vyšlo mimořádné číslo časopisu WASTE FORUM

SERVIS

Kalendář
Resumé


FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: ARCHIV ABF, a. s.