Více času na podstatné

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 11/2009

30.11.2009 11:22

https://odpadoveforum.cz/2009/images/112009.jpg

Listopadové číslo má téma ELEKTROODPAD. V rámci tématu vyhodnocujeme fungování systémů zpětnéhoodběru a informujeme o připravovaných legislativních změnách v EU. Dále se v čísle věnujeme novému zákonu o těžebních odpadech a zjištěním z kontrol ČIŽP podle zákona o obalech. V rubrice Fórum ve Fóru soudní znalec z oboru odpadů rozebírá pojem zařízení a jeho definici v zákoně o odpadech.

 

 

 

 

 

 

 

Kompletní obsah čísla:

 

SPEKTRUM
Inovativní sanační technologie ve znamení nanoželeza
10. mezinárodní fórum o HCH a pesticidech a sanace dioxinů ve Spolaně
Společné prohlášení ČAOH, SVPS a SMO ČR
V. mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady
Memorandum k biologicky rozložitelným odpadům
Kulatý stůl MŽP podruhé

TÉMA MĚSÍCE
Elektroodpad
Odpadní elektrická a elektronická zařízení. Hodnocení zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
J. Špůr
Připravované legislativní změny ve zpětném odběru elektrozařízení
H. Ansorgová
WEEE Fórum
R. Tvrzník
Osvětové turné ASEKOLU a EKOLAMPU navštívilo deset měst České republiky
(ha)
Lidé preferují prodejny elektro, supermarkety a úřady
(zk)
Nejstaršímu spotřebiči je přes sto let
(ha)
Technologie na recyklaci plochých obrazovek
L. Štolc, V. Hrabák
Vzdělávací projekt pro základní a střední školy
(ha)

ŘÍZENÍ
Zákon o nakládání s těžebním odpadem
B. Černík
Kontroly podle zákona o obalech. Výsledky kontrolní činnosti ČIŽP
P.Havelka, V. Jarolímová

Z EVROPSKÉ UNIE
Novinky z EU

FÓRUM VE FÓRU
Zařízení
M. Barchánek

FIREMNÍ PREZENTACE
Za ochranu přírody odpovídají výrobci i spotřebitelé
Za sběrnou nádobu finanční bonusy

Z VĚDY A VÝZKUMU
Vyšlo druhé číslo recenzovaného časopisu WASTE FORUM 2009
WASTE FORUM 2009, 2, S. 42 - 143
Souhrny

SERVIS
Ze zahraničního odborného tisku
Resumé
Kalendář