Více času na podstatné

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 11/2010

02.11.2010 10:22

Listopadové číslo má jako první téma ELEKTROODPAD a druhé téma NEBEZPEČNÉ ODPADY. Příspěvek v rubrice Řízení se věnuje aplikaci nařízení REACH na materiály, které přestaly být odpady. Číslo vyjde 3. listopadu.

Na adrese dupress@seznam.cz si lze objednat nejen roční předplatné za 880 Kč/11 čísel, resp. 290 Kč/11 čísel pro nepodnikatelské subjekty a studenty, ale i zaslání jednotlivých čísel (88 Kč/výtisk).

 

 

 

 

 

 

Kompletní obsah čísla:

SPEKTRUM Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací
Karel Bursa
Veletrh IFAT ve znamení rekordů
(redakce)
Z pražského odpadu již i elektřina
(op)

TÉMA MĚSÍCE
Elektroodpad
Zpětný odběr elektrozařízení v Evropě
Tereza Ulverová
Zpětný odběr - ekologické a ekonomické řešení pro firmy
Petra Šulcová
Identifikace materiálových toků OEEZ
Miloš Polák
Analýza oficiálních výsledků sběru elektroodpadu a její význam pro formulování nových právních předpisů
Jaroslav Vladík
Informace o skutečném zpětném odběru
Jan Pavlíček
Kam se starou klávesnicí? Do červeného kontejneru
Hana Ansorgová
Zkušenosti se zpětným odběrem
Tereza Ulverová
Polybromované difenyly v odpadech ze zpracování elektroodpadů
Věra Hudáková, Světla Pavlová
WEEELABEX - nový standard pro elektroodpady
Martin Fišer

Nebezpečné odpady
Produkce a nakládání s nebezpečnými odpady
Markéta Semanová
Chemické produkty a jejich životní cyklus
Ladislav Špaček

ŘÍZENÍ
Když odpad přestane být odpadem
Josef Hasa, Jana Kozmíková

FÓRUM VE FÓRU
Každé slovo je důležité
Michael Barchánek

FIREMNÍ PREZENTACE
Český trh posiluje v oblasti odpadového hospodářství

SERVIS
Odpadové hospodářství v centru pozornosti veletrhu TerraTec 2011 v Lipsku
Resumé
Kalendář