Více času na podstatné

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 12/2010

30.11.2010 08:51

Prosincové číslo má jako první téma BIOPLYN a druhé téma ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA.  Dále se v čísle mimo jiné vracíme dvěma příspěvky ještě k tématu elektroodpadů z listopadového čísla a informujeme také o databázi starých ekologických zátěží. Číslo vyjde 1. prosince. Na adrese dupress@seznam.cz si lze objednat nejen roční předplatné za 880 Kč/11 čísel, resp. 290 Kč/11 čísel pro nepodnikatelské subjekty a studenty, ale i zaslání jednotlivých čísel (88 Kč/výtisk).

 

Odpadové fórum 12/2010

OBSAH

 

SPEKTRUM
V Kovohutích Příbram již počtrnácté
Třeboňská konference o bioplynu se těšila rekordní účasti
Jan Jareš
Mezinárodní mítink o energetickém využití odpadů v Evropě
J. Kalina, J. Hřebíček
Biologicky rozložitelné odpady
(op)
V Opavě mají elektrovůz na svoz odpadků

TÉMA MĚSÍCE
Bioplyn
Zpracování BRO "suchou" fermentací
L. Pospíšil
Nová suchá odpadářská bioplynová stanice
I. Zeroníková
Příklady využití anaerobní fermentace ve zpracovatelském průmyslu
L. Kamarád, B. Drosg, M. Ortner, G. Bochmann
Legislativní požadavky na technologii bioplynové stanice
T. Jachek
Technické doporučení pro vtláčení bioplynu do plynárenských sítí
E. Brandejsová

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
T Řezníček
Jak správně informovat veřejnost o třídění a recyklaci odpadů
Š. Nováková
Centrum odpadové výchovy OZO Ostrava
V. Karasová
Environmentální výchova ne Vsetínsku
E. Stejskalová
Unikátní vzdělávací "odpadové" zařízení v Černošíně
P. Strankmuller
Informační centrum MŽP: Na co se nejvíce ptáte v oblasti odpadů
H. Pernicová
Úroveň povědomí o environmentálním značení v Moravskoslezském kraji
J. Kodymová, H. Slováčková, R. Kořínek

Z EVROPSKÉ UNIE
Novinky z EU
Nová studie
Do dvou let zavedeme jednotné evropské standardy pro zpracování elektroodpadu
H. Ansorgová

ŘÍZENÍ
Databáze starých ekologických zátěží
J. Vičarová, M. Zoch
Metodika vzorkování a analýz zpětně odebraných elektrozařízení
D. Hrabina, L. Benešová, Z. Kotoulová

FÓRUM VE FÓRU
Pokuty fyzickým osobám
M. Barchánek

SERVIS
Z knihovničky F. Straka: Bioplyn
Rejstřík 2010
Kalendář
Resumé