Více času na podstatné

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 2/2010

03.02.2010 08:29

https://odpadoveforum.cz/2010/images/22010.jpg

 

 

Únorové číslo má jako téma BIOODPADY a KALY Z ČOV.

Dále informujeme, že Česko bude mít burzu nespotřebovaných chemikálií a představujeme výsledky průzkumu mezi provozovateli zařízení ke sběru a zpracování autovraků.
Ve Spektru přibližujeme Ekonomický model odpadového hospodářství a komentujeme třetí kulatý stůl k odpadům na MŽP. A to samozřejmě není vše.

 

 

  

OBSAH čísla

SPEKTRUM
Technické systémy pro energetické využití odpadů
POLLUTEC Paříž 2009
Ekonomický model odpadového hospodářství
(op)
Třetí kulatý stůl na ministerstvu
T. Řezníček
Seminář Vyhodnocení plnění POH
Z. Stehlíková, K. Bursa

TÉMA MĚSÍCE
Bioodpady
Akční plán pro biomasu
Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v obcích s vesnickou zástavbou
M. Hájková
Kompost a eroze
K. Hejátková
Příklad využití kompostu vyrobeného z BRO a BRKO
V. Altman, M. Mimra
Jak na bioodpady vědí ve Zlínském kraji
N. Marková

Kaly z ČOV
Čistírenské kaly a jejich přínos pro výživu rostlin
K. Trávník
Kaly z ČOV - nové směry zájmu
D. Sirotková
Otevření cesty energetickému využití čistírenských kalů je nutností
O. Melcher

Z EVROPSKÉ UNIE
Novinky z Evropské unie

FÓRUM VE FÓRU
Zpracování bioodpadu ve vyhnívacích nádržích čistíren - 3.
M. Barchánek

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Česko bude mít burzu nespotřebovaných chemikálií
T. Bartovský
Průzkum mezi provozovateli zařízení ke sběru a zpracování autovraků
D. Hrabina, T. Gašpar

FIREMNÍ PREZENTACE
PUTUJÍCÍ KONTEJNER odvezl za rok 2009 z malých obcí 307 tun elektroodpadu
Liberalizace obchodu s environmentálním zbožím a službami v ČR
I. Ritschelová, E. Sidorov

SERVIS
Spolu s WATENVI nově i veletrh URBIS INVEST
KALENDÁŘ

NA TITULNÍ STRANĚ - FIREMNÍ PREZENTACE ELEKTROWIN, A. S.