Více času na podstatné

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 3/2011

01.03.2011 07:05

 

    Březnové číslo má jako téma BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY.

    V rubrice FÓRUM VE FÓRU se soudní znalec zabývá hodnocením nebezpečných vlastností odpadů. Této problematice se bude věnovat i v příštím čísle.

    V Rozhovoru tento měsíc dostal prostor Petr Vokřál ze společnosti .A.S.A. Group.

    Zahajujeme novou rubriku Polemika otázkou, zda patologicko-anatomický odpad je vůbec odpad.

Na adrese dupress@seznam.cz si lze objednat nejen roční předplatné za 880 Kč/11 čísel, resp. 290 Kč/11 čísel pro nepodnikatelské subjekty a studenty, ale i zaslání jednotlivých čísel (88 Kč/výtisk).

 

Číslo vyjde 2. března.

 

OBSAH:

POLEMIKA

Patologicko-anatomický odpad a zákony
Magdalena Zimová, Eva Strnadová, Viktor Havlice, Jana Antonínová, Kateřina Stručovská

 

ROZHOVOR

Nemáme se v Evropě za co stydět
Petr Vokřál, .A.S.A. Group

 

REPORTÁŽ

Tradiční spalovna, ale trochu jinak
Tomáš Řezníček

  

TÉMA MĚSÍCE

Bioodpady
Poněkud utajená změna nařízení
Jaroslav Váňa
Kam se ztrácejí kuchyňské odpady a kam s nimi
Jaroslav Váňa
Nebojte se registrace kompostu
Miroslav Florián
Všechno kolem kompostovacích ploch
Petr Plíva
Na pomoc domácímu kompostování
Vlastimil Altman
Jak nakládají s kaly v zemích Evropské unie
Dagmar Vološinová
Hřbitovní odpad - biologicky rozložitelný, ale nekompostovatelný
Bohdan Stejskal

  

FÓRUM VE FÓRU

Nebezpečné vlastnosti odpadů 1
Michael Barchánek

  

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Optimalizace následné péče o skládky odpadů (2. část)
Mečislav Kuraš
NECHELA po prvním roce pilotního provozu
Martin Soukup

  

KOMERČNÍ PREZENTACE

Putující kontejner v roce 2010 odvezl staré elektrospotřebiče ze 424 malých obcí
Elektrowin, a. s.
Fond Asekol počtvrté podpoří projekty zaměřené na sběr a recyklaci elektrozařízení
Asekol, s. r. o.
Přípravy 6. ročníku veletrhu FOR WASTE & CLEANING v plném proudu
ABF, a. s., Veletržní správa

 

SERVIS

Kalendář
Zveme vás zase do Jeseníků - symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2011
Ondřej Procházka
Resumé

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ ARCHIV REDAKCE