Více času na podstatné

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 3/2013

12.04.2013 14:06

Březnové číslo má jako téma měsíce ZPĚTNÝ ODBĚR. Zde mimo jiné též otiskujeme Sdělení odboru odpadů k ročním zprávám o plnění povinností výrobců elektrozařízení a zpracovatelů a srovnání úspěšnosti pěti kolektivních systémů. V rubrice Řízení informujeme o nových požadavcích na bezpečnost skládek těžebního a průmyslového odpadu.

Lupa soudního znalce ing. Barchánka se zabývá skladováním odpadů. Rozhovor je s Dr. Ing. Lubomírem Chytkou, novým ředitelem odboru odpadů, Reportáž je o nakládání s odpady v hypermarketu TESCO a Polemika o tom, kam až sahají pravomoci krajských úřadů.

A to samozřejmě není všechno. Kompletní obsah čísla.

Na adrese dupress@seznam.cz si lze objednat nejen roční předplatné, ale i jednotlivá čísla.