Více času na podstatné

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 4/2011

01.04.2011 08:37

https://odpadoveforum.cz/2011/images/42011.jpg Dubnové číslo má jako téma INTEGROVANÉ SYSTÉMY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. Rozhovor tento měsíc je ve formě trojrozhovoru s náměstkem ministra životního prostředí I. Hlaváčem, ředitelkou odboru odpadů Z. Bubeníkovou a poradcem ministra V. Žákem.  V rubrice Polemika přetiskujeme zdrcující kritiku fungování integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností a dvě reakce na ni.  V tomto čísle zahajuje další nová rubrika Smetí s příspěvkem Co vypadlo z popelnice a na prostřední, mimořádně barevné dvoustraně najdete fotky ze Sešlosti přátel časopisu (mnohem více jich však najdete na našich facebookových stránkách, odkaz na ně najdete na jiném místě). V rubrice FÓRUM VE FÓRU se soudní znalec znovu zabývá hodnocením nebezpečných vlastností odpadů. V příštím čísle se bude věnovat skladování odpadů.

Na adrese dupress@seznam.cz si lze objednat nejen roční předplatné za 880 Kč/11 čísel, resp. 290 Kč/11 čísel pro nepodnikatelské subjekty a studenty, ale i zaslání jednotlivých čísel (88 Kč/výtisk).

Číslo vyšlo 30. března.

 

OBSAH:

 

POLEMIKA

Patologicko-anatomický odpad a zákony
Magdalena Zimová, Eva Strnadová, Viktor Havlice, Jana Antonínová, Kateřina Stručovská

 

ROZHOVOR

Nemáme se v Evropě za co stydět
Petr Vokřál, .A.S.A. Group

 

REPORTÁŽ

Tradiční spalovna, ale trochu jinak
Tomáš Řezníček

 

TÉMA MĚSÍCE

Bioodpady
Poněkud utajená změna nařízení
Jaroslav Váňa
Kam se ztrácejí kuchyňské odpady a kam s nimi
Jaroslav Váňa
Nebojte se registrace kompostu
Miroslav Florián
Všechno kolem kompostovacích ploch
Petr Plíva
Na pomoc domácímu kompostování
Vlastimil Altman
Jak nakládají s kaly v zemích Evropské unie
Dagmar Vološinová
Hřbitovní odpad - biologicky rozložitelný, ale nekompostovatelný
Bohdan Stejskal

 

FÓRUM VE FÓRU

Nebezpečné vlastnosti odpadů 1
Michael Barchánek

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Optimalizace následné péče o skládky odpadů (2. část)
Mečislav Kuraš
NECHELA po prvním roce pilotního provozu
Martin Soukup

 

KOMERČNÍ PREZENTACE

Putující kontejner v roce 2010 odvezl staré elektrospotřebiče ze 424 malých obcí
Elektrowin, a. s.
Fond Asekol počtvrté podpoří projekty zaměřené na sběr a recyklaci elektrozařízení
Asekol, s. r. o.
Přípravy 6. ročníku veletrhu FOR WASTE & CLEANING v plném proudu
ABF, a. s., Veletržní správa

 

SERVIS

Kalendář
Zveme vás zase do Jeseníků - symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2011
Ondřej Procházka
Resumé

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ ARCHIV REDAKCE

 

www.odpadoveforum.cz