Více času na podstatné

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 6/2010

02.06.2010 06:10

Červnové číslo má jako odpad měsíce ŽIVNOSTENSKÝ A OBJEMNÝ ODPAD a obsahuje komerční přílohu SBĚR A SVOZ ODPADŮ. Díky tomu má číslo rozsah rozšířený na 40 stran.

Webové stránky časopisu ZDE

 

OBSAH

SPEKTRUM
Rozhovor s ministryní Rut Bízkovou
Symposium ODPADOVÉ FRUM 2010 - předběžná zpráva
FOR WASTE
Mezinárodní konference BIOPLYN 2010
V Ostravě i v Karviné jde o spalovnu
J. Mertl
Podzemní kontejnery také v historickém jádru Písku

KOMERČNÍ PŘÍLOHA
Sběr a svoz odpadů
Technika pro sběr a svoz odpadu v Praze
Další sezóna bioodpadu odstartovala
Progresivní architektonické řešení ukládání odpadů
Odpadový byznys bude expandovat

FÓRUM VE FÓRU
Upuštění od sankce
M. Barchánek

TÉMA MĚSÍCE
Živnostenský a objemný odpad
Stanovení produkce živnostenských odpadů na území města
Z. Kotoulová, B. Černík
Objemné odpady - výpočet produkce
B. Černík

ŘÍZENÍ
Euronovela zákona o odpadech
E. Strnadová
Začnime chápať komunálne odpadové hospodárstvo ako toky odpadu na regionalnej úrovni
A. Makaturova
Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA
M. Tichá, B. Černík

Z EVROPSKÉ UNIE
Novinky z EU

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Anorganické odpady jako surovina pro geopolymerní pojiva
T. Hanzlíček, I. Perná
Reálné možnosti reduktivní dehalogenace chlorovaných látek ve vodách
F. Kaštánek, Z. Čížek

SERVIS
Kalendář
Resumé