Více času na podstatné

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 7-8/2009

23.07.2009 11:17

    Prázdninové dvojčíslo má tradičně charakter ROČENKY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. V ní mj. najdete co přinesl a neodnesl rok 2008, pohled obcí na návrh nového zákona o odpadech, vývoj produkce a nakládání s odpady (obecně i pro vybrané skupiny odpadů) v posledních letech, přehledy právních předpisů (ČR i EU), norem, metodických pokynů a sdělení z oblasti odpadového hospodářství. Dále také přehled schválených projektů podpořených z OPŽP v oblasti podpory 4.1, projekty VaV z Centrální evidence projektů, diplomové práce z oboru a také seznam vysokoškolských učebnic a skript pro obor odpadové hospodářství.
    V rubrice Fórum ve Fóru soudní znalec z oboru odpadů vyzdvihuje význam řádně schválené dokumentace jako opory proti případnému neoprávněnému sankčnímu řízení.

   Kompletní obsah čísla