Více času na podstatné

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 7-8/2012

30.07.2012 10:35

Prázdninové dvojčíslo Odpodového fóra 7-8/2012 má jako hlavní téma ROČENKU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ a dále přináší rozhovor s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou. V rubrice Pod lupou soudního znalce se Ing. Barchánek se věnuje legislativnímu pojmu "podmínky charakteristické pro dané místo". Reportáž se zaměřuje na provoz recyklace stavebního odpadu. Rubrika Polemika je tentokrát na téma, jestli odděleným sběrem složek odpadů, pro které není v tuzemsku odbyt a musíme je vyvážet, nechráníme za naše peníze životní prostředí a surovinové zdroje druhých zemí. A to samozřejmě není všechno.

 

OBSAH:

 

POLEMIKA

Utrácíme za životní prostředí jiných zemí?

 

ROZHOVOR

Spalovnu do každé větší obce
Rozhovor s ministrem Tomášem Chalupou

 

REPORTÁŽ

Pro výrobek je klíčová vstupní surovina
Lucie Jedličková

 

TÉMA MĚSÍCE

Ročenka odpadového hospodářství

Odpady jsou surovinou - ale váženou?
Zdeněk Pospíchal
Nakládání s odpady v roce 2010
Miroslava Čabáková, Eva Horáková, Pavlína Slavíková, Jiří Valta
Nakládání s obaly a vzniklými odpady z obalů
Gabriela Buda Šepeľová
Hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2012
Jan Nepimach
V baterkách jsme splnili kvótu Evropské unie o rok dříve
Petr Kratochvíl
Výsledky činnosti ČIŽP na úseku odpadového hospodářství a chemických látek za rok 2011
Petr Havelka
Činnost CeHO v roce 2011
Dagmar Sirotková
Normy v odpadovém hospodářství a v souvisejících oblastech
Jaroslava Kotrčová
Projekty výzkumu a vývoje z Centrální evidence projektů
Jaroslava Kotrčová
Zahraniční časopisy pro odpadové hospodářství na internetu
Jaroslava Kotrčová
Metodické pokyny, sdělení a stanoviska MŽP pro oblast odpadového hospodářství
(jk)
Profesní sdružení a asociace v odpadovém hospodářství
(lj)
Rozvoj EMS pokračuje
Jan Mikoláš

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Uplatnění mikrovlnného ohřevu v dekontaminačních technologiích
Pavel Mašín
Autovrakovišť je příliš. Výsledky celorepublikové kontroly
Petr Havelka

 

Z VĚDY A VÝZKUMU

WASTE FORUM není elektronická verze tištěného Odpadového fóra!
Ondřej Procházka
Vyšlo WASTE FORUM 2012, 2, str. 60 - 99

 

ZE ZAHRANIČÍ

Rozšírená zodpovednosť výrobcov a spätný odber na Slovensku
Elena Bodíková
Správa UNEP o nakladaní s e-waste v Afrike
(mh)

 

POD LUPOU SOUDNÍHO ZNALCE

Odpovídající prostředí
Michael Barchánek

 

SMETÍ

Co vypadlo z popelnice

 

SERVIS

Mezinárodní kooperační fórum a výstava v Macau (Čína)
Petr Měchura
V Koutech jsme se zabydleli. Podrobná zpráva ze symposia ODPADOVÉ FÓRUM 2012
Ondřej Procházka
Veletrh IFAT ENTSORGA lámal všechny rekordy
(op)
Ostravské ODPADY 21 krizi nepocítily
(op)
Konference Odpady a obce: Apelujeme na MŽP!
(lj)
FOR WASTE představí tradiční i pokrokové technologie
Komerční prezentace ABF, a. s.
Odpadářské kukátko
Tentokrát s Dagmar Sirotkovou
V Čechách je brzdou neobjektivní názor obyvatelstva
Rozhovor s M. Špicarem
Resumé

 

https://odpadoveforum.cz/2012/images/782012.jpg