Více času na podstatné

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 7-8/2013, hlavní téma je ROČENKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.

15.07.2013 13:44

V letním dvojčísle čísle je jako hlavní téma ROČENKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. Rozhovor s Ing. Petrem Stejskalem ze SFŽP je o současnosti i budoucnosti Operačního programu Životní prostředí v oblasti odpadů a sanací ekologických zátěží. Reportáž je z provozu likvidace vyřazených vozidel a Polemika se týká toho, jaká kritéria jsou či nejsou vhodná pro případné omezení ukládání komunálních odpadů na skládky. Lupa soudního znalce ing. Barchánka se zdůrazňuje důležitost provozních řádů zařízení. Rubrika Vosí hnízdo se týká poslaneckého návrhu novely zákona o odpadech týkající se výkupen odpadů a utkali se v něm pan Petr Miller ze SVDS a poslankyně paní Ivana Řápková. Více ZDE