Více času na podstatné

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 9/2009

25.08.2009 14:56

Odpadové fórum: Zářijové číslo má dvě hlavní témata, a to AUTOVRAKY a Sběrné suroviny. Dále v čísle publikujeme odhad dopadů nového zákona o odpadech na obce a rozebíráme, jak je efektivní poplatkový systém v oblasti odpadového hospodářství. V neposlední řadě představujeme změny týkající se symposia ODPADOVÉ FÓRUM 2010, z nichž nejdůležitější je přesun místa konání do Koutů nad Desnou v Jeseníkách. V rubrice Fórum ve Fóru se soudní znalec z oboru odpadů věnuje otázce využívání odpadů.

Kompletní obsah čísla

 

Symposium odpadové fórum 2010: Nový, již pátý ročník symposia se bude konat 21. až 23. dubna 2010 nově v Koutech nad Desnou v Jeseníkách. Podrobnosti o novém místě konání symposia a dalších změnách a výzvu k přihlášce příspěvků na symposium (spolu s přihlašovacím formulářem) najdete na www.odpadoveforum.cz v sekci Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2010. V sekci věnované letošnímu ročníku již najdete plné texty všech letošních příspěvků.

- JS -