Více času na podstatné

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 9/2010

06.09.2010 13:10

https://www.odpadoveforum.cz/2010/images/92010.jpg

Zářijové číslo má jako téma PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ. V něm se zamýšlíme nad tím, co je a co není předcházením vzniku odpadů a co se zatím pro to dělá či spíše nedělá. Prezentujeme některá možná praktická opatření pro předcházení vzniku odpadů. Jedním z nejvýznamnějších jsou charitativní sbírky. Jako odpad měsíce je každoroční evegreen AUTOVRAKY, na které se snažíme dívat očima zástupců různých zájmových skupin. V rubrice ŘÍZENÍ se jednak ještě vracíme k 20 letům existence odborného tisku pro odpadové hospodářství, dále stručně uvádíme výsledky LCA studie o recyklaci televizorů a počítačových monitorů a úvahu o roli odpadů v Integrovaném registru znečištění.

 

 

 

 

 

OBSAH

SPEKTRUM
Veletrh PROEKO Banská Bystrica
Konference Odpady a obce 2010
Je jenom na nás, zdali vznikne Asociace ekologických expertů a podnikových ekologů
Konference Technika ochrany prostredia 2010
Nový ministr životního prostředí nastupuje do úřadu

TÉMA MĚSÍCE
AUTOVRAKY
Další díl seriálu
Legislativní změny v nakládání s autovraky
Autovraky tak trochu jinýma očima
Ekologické zpracování autovraků dnes

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODAPDŮ
Analýza/rozvaha
Co je a co není předcházení vzniku odpadů
Praktická opatření k předcházení vzniku komunálního odpadu
Odložené věci nemusí být odpadem

Z EVROPSKÉ UNIE
Novinky z EU

FÓRUM VE FÓRU
Nevydání souhlasu a integrované povolování

ŘÍZENÍ
Studie LCA: Recyklace elektroodpadu se vyplatí
Odpady a Integrovaný registr znečištění
Novodobá historie odpadového hospodářství ČR

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Vermikompostování - perspektivní způsob nakládání s bioodpady

Z VÉDY A VÝZKUMU
Vyšlo druhé letošní číslo elektronického recenzovaného časopisu WASTE FORUM

FIREMNÍ PREZENTACE
Zaměstnanci krajských úřadů sbírali mobily pro děti
Česká města na jaře zatočila s 35 tunami elektroodpadu

SERVIS
Kalendář
Mezinárodní workshop o skládkování Liberec-Zittau