Více času na podstatné

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 9/2012

24.08.2012 12:57

Zářijové číslo má jako hlavní téma PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ ODPADŮ. V rubrice "Pod lupou soudního znalce" (dříve Fórum ve Fóru) se Ing. Barchánek věnuje vytěženým zeminám. Nové číslo přináší tentokrát rozhovor s poslancem Tomášem Úlehlou a dále reportáž z provozu recyklace plastového odpadu v Transformu, a. s., Lázně Bohdaneč. Téma pro Polemika je společenské odpovědnosti firem (CSR). A to samozřejmě není všechno, tři příspěvky se například věnují hodnocení rizika ekologické újmy.

 

 

 

 

 

 

Obsaha: ODPADOVÉ FÓRUM 9/2012:

 

POLEMIKA

Společenská odpovědnost odpadářských firem

 
ROZHOVOR

Strach před cílovou páskou Rozhovor s poslancem Tomášem Úlehlou

 
REPORTÁŽ

Nespojujte naše výrobky s petkami! Lucie Jedličková

 
TÉMA MĚSÍCE - Předcházení vzniku odpadů

Ministerstvo si neví rady, neziskovky ano!
Redakce
K plánu prevence vzniku komunálních odpadů
Ivo Kropáček
Príprava programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky
Viera Šimkovicová
Projekt CERREC: Staré věci, nové použití, skvělá budoucnost
Leona Šimková
EU k opětovnému využití
(op)
B+B: Belgie a Británie - příklady, že opětovné použití může úspěšně fungovat
Leona Šimková
STOP plýtvání potravinami.Co jsou a jak fungují potravinové banky
Ilja Hradecký
Prevence plýtvání potravinami pomůže potřebným
Věra Doušová
Data na obalech potravin
(lj, op)
Množství rozdaných potravin roste
Irena Mrázková
Nevíte si rady s textilním odpadem ve vaší obci?
Lenka Wienerová
Textil čtyřikrát jinak
(lj), Aleš Peka, Lenka Jachninová
Využití a přepracování použitého textilu - z dopisu čtenářky
Alena Teplická
Opětovné využití zpětně odebraných elektrozařízení. Výsledky průzkumu praktické stránky realizovatelnosti
Tereza Ulverová

 
ŘÍZENÍ

Hodnocení rizik ekologické újmy
Zuzana Stehlíková, Jitka Kluzová
Máte již zpracované hodnocení rizik ekologické újmy?
Komerční sdělení TÜV SÜD Czech, s. r. o.
Aby vám ekologická újma nezpůsobila újmu finanční ani psychickou
Komerční sdělení AMEC, s. r. o.

 
POD LUPOU SOUDNÍHO ZNALCE

Vytěžené zeminy
Michael Barchánek

 
SMETÍ

Co vypadlo z popelnice

 
SERVIS

Odpad, pojem to velice relativní
Odpadářské kukátko tentokrát se Zdeňkem Čížkem
OBALOVÝ KONGRES a soutěž OBAL ROKU 2012
Resumé

 

 

Na adrese dupress@seznam.cz objednávejte roční předplatné, ale i jednotlivá čísla.