Více času na podstatné

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM č. 2/2011 – TÉMA Využití odpadů na povrchu terénu

03.02.2011 11:58

Až otevřete únorové číslo, narazíte na tvář nové šéfredaktorky. Podrobnosti viz. níže. Také objevíte v tiráži ikonku facebooku, na který se přes naše webové stránky (www.odpadoveforum.cz) snadno dostat. Prostřednictvím tohoto média můžete vstoupit do diskuse s redakcí a dalšími čtenáři, a spolupodílet se tak na tvorbě Vašeho časopisu. A teď to nejdůležitější: o čem si tentokrát počtete. Hlavním tématem je Využití odpadů na povrchu terénu. Soustředili jsme se na převážně na sedimenty. Pozornost věnujte i následné péči o skládky v podání prof. Kuraše. Jistě Vás také zaujme rozhovor s generálním ředitelem Kovohutí Příbram, šli jsme až na kost!

 

 

Vážení čtenáři a ovšem i čtenářky,

přestože je ještě zimní čas a jaro, jak se zdá, je ještě daleko, předstupuji před Vás se zásadní změnou, a tou je změna šéfredaktora tohoto časopisu. V tuto chvíli si uvědomuji, že ne nadarmo se říká, že změna je život! Každý z nás ze změny vzešel, změnami procházel a měl by i za sebou zanechat viditelnou stopu, která bude zárodkem změn nových. Tyto však již neovlivníme, jen doufáme, že budou vést k něčemu lepšímu, řečeno hantýrkou environmentalistů, k trvale udržitelnému.

V tento okamžik snímám z ramen Ing. Tomáše Řezníčka balvan zvaný Odpadové fórum a pomyslné a nevděčné veslo převozníka předávám Mgr. Lucii Čechákové. Přeji jmenovaným a samozřejmě také vám čtenářům, aby tato změna předznamenala jarní vánek a byla něčím pozitivním a trvalým. Jedině tak se naplní naše společné přání určené čtenářské obci a doufám i přání Tomáše, který navždy zůstává otcem – zakladatelem tohoto časopisu. Časopisu, který si doslova a do písmene vydupal ze země. Věřím, že tento jasný vzkaz bude kompasem pro novou šéfredaktorku, které přeji mnoho úspěchů.

Ing. Jiří Študent, výkonný ředitel CEMC

 

Předmluva na rozloučenou

„V nejlepším přestat“. To je běžná průpovídka, ale především pravda, která se při těchto příležitostech ne vždy s lehkým srdcem říká.

Čas běží i lidé stárnou a je nutno uvolnit místo mladším, výkonnějším, kreativnějším. Když si oni navíc převezmou alespoň trochu zkušeností těch dříve narozených, můžeme být my starší spokojeni.

Člověk nikdy neopouští práci, kterou měl rád a které věnoval přes dvě desetiletí svého života s klidným srdcem. Měl by však být přesvědčen, že jsou lidé schopnější, výkonnější, vytrvalejší, otrlejší a že budou pokračovat v tom směru, který byl složitě hledán a nalezen.

Přes dvacet let vydávání odborného tisku je jistě dost. Zvláště, když toto periodikum vlastně mapovalo, komentovalo, vysvětlovalo a vychovávalo odborníky v oboru, který za tuto dobu prošel novodobými a současně kostrbatými dějinami.

Eventuální statistika by doložila jistě velmi zajímavé údaje, co se týče počtu ročníků, vydaných čísel časopisů, souvisejících projektů, autorů, spolupracovníků, inzerentů, sponzorů a podobně. To jsou však jenom čísla.

To jádro přínosu je ještě někde jinde. Je ve vědomí, že obor nezanikl, že se rozvíjel a měl z čeho. Že si budoval svou pozici na pomezí dvou poměrně rozdílných pohledů. A to mezi životním prostředím a druhotnými zdroji. Že přes různá úskalí, kterými je evropská administrativa, státní správa, místní byrokracie, novodobý kapitalismus, subjektivní demokracie, ekologizace myšlení a všemožné snahy být papežštější než papež, došlo naše odpadové hospodářství nakonec tam, kam došlo.

Jak nádherné bylo být u toho a moci to alespoň komentovat, zprostředkovávat, publikovat, propagovat, osvětlovat.

Přeji všem pokračovatelům, aby tento entuziasmus nepotlačovali, chápali ho, pokračovali v něm a rozvíjeli ho. Pak to předání pomyslného kormidla jachty jménem Odpadové fórum bude snadnější a veselejší.

Tomáš Řezníček

 

Pohled do budoucnosti

Mezi odpadáři jsem nováček. Přínosem pro časopis bude moje předchozí novinářská praxe. Mým cílem není eliminovat odbornost, která činí Odpadové fórum jedinečnou tiskovinou v oboru, ale zvýšit atraktivitu titulu a trošku jej rozpohybovat. Můžete se spolehnout, že kontinuita kvality autorských příspěvků zůstane pod drobnohledem Ondřeje Procházky zachována. Čekejte však více akčnosti a těšte se na nové rubriky. Věřím, že pro Vás budou vítaným oživením.

Lucie Čecháková, šéfredaktorka