Více času na podstatné

Východiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti České republiky

31.10.2011 08:48

Surovinová a energetická bezpečnost je jedním z klíčových faktorů světového rozvoje a jedním z nejčastěji skloňovaných pojmů v mnoha různých souvislostech. Surovinová a energetická bezpečnost je důležitým politickým a bezpečnostním tématem, neboť dodávky surovin a energií jsou pro chod a fungování státu naprosto nezbytné.

Přidaná hodnota samostatného strategického materiálu zaměřeného na surovinovou a energetickou bezpečnost je v zaplnění prostoru mezi Státní energetickou koncepcí a Státní surovinovou politikou materiálem zaměřeným přednostně na bezpečnostní a mezinárodně politické hledisko, které je v rychle se měnícím globalizovaném světě stále více akcentováno. Předpokládaný časový horizont Koncepce surovinové a energetické bezpečnosti je období 20 let, tj. do roku 2030.

Dokument Východiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti České republiky byl schválen vládou ČR dne 17. 8. 2011 Usnesením vlády č 619.

 

Dokument ke stažení: Východiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti České republiky

 

Zdroj: MPO