Více času na podstatné

Výdaje na ochranu životního prostředí v roce 2010

19.10.2011 08:29

Z KAŽDÉ INVESTOVANÉ STOKORUNY DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ŠLO VLONI 40 KČ NA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Dvě pětiny veškerých investic do životního prostředí v roce 2010 mířily do nakládání s odpadními vodami. Celkem to bylo více než 9 miliard korun. Čištění odpadních vod se tak vloni dostalo z hlediska dlouhodobého financování na první příčku mezi tzv. ekologickými investicemi.
Celkem bylo vydáno na investice na ochranu životního prostředí (OŽP) 22,6 miliard Kč. Oproti roku 2009, kdy tyto výdaje dosáhly 23,5 miliard korun, se jedná o mírný pokles, a to o 3,6 %. Z dlouhodobého pohledu nejde o žádnou výjimku. „V roce 1990 byl podíl investic na ochranu životního prostředí na HDP 1,1 %, v roce 2010 jsme na úrovni 0,6 % HDP,“ uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.
Opatrnější v investování se stal podnikový sektor. Naopak vládní sektor zvýšil investice do OŽP o více než polovinu. „Tento nárůst byl s největší pravděpodobností způsoben povinností obcí s více než dvěma tisíci obyvateli napojit veřejnou kanalizaci na čistírnu odpadních vod v požadované kvalitě, a to k poslednímu dni roku 2010. Tento požadavek je součástí přístupové smlouvy České republiky k Evropské unii,“ vysvětluje Eva Kožoušková z Českého statistického úřadu.

Nejvíc prostředků vynakládá stát
Pětina investičních prostředků na nakládání s odpadními vodami (1,8 miliardy Kč) přichází z grantů a dotací ze zahraničí. Hlavním investorem je ovšem z 57 procent všech vynaložených prostředků stát. Ten jen vloni na tyto účely uvolnil přes 5,1 miliardy korun.
Celkové objemy investic na OŽP v průběhu let 2003 až 2010 kolísaly okolo 20 miliard Kč. V celém období sice jasně dominují investice do oblasti nakládání s odpadními vodami, ale v posledních letech získávají na významu i investice v oblasti nakládání s odpady.

U provozních výdajů dominují odpady
Běžné provozní výdaje na provoz sběrných dvorů a skládek, ale také i platby za skládkování, separaci či odvoz odpadu přišly vloni na téměř 35 miliard korun. To jsou plné dvě třetiny všech neinvestičních výdajů na OŽP. Ty se přitom z 23 miliard Kč v roce 2003 zvýšily na 54 miliard v loňském roce.
 

Podrobné informace jsou Vám k dispozici ZDE