Více času na podstatné

Vyhlášení 2. výzvy k příjmu žádostí v rámci dotačního programu na Ekologizaci kotlů

13.06.2012 08:25

Rada Moravskoslezského kraje na dnešním jednání 6. června 2012 schválila vyhlášení 2. Společné výzvy k příjmu žádostí v rámci „Společného programu na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“. 1. Společná výzva ukázala, že o tento dotační program je ze strany občanů Moravskoslezského kraje nebývale velký zájem a je zacílen správným směrem, proto se Moravskoslezský kraj s Ministerstvem životního prostředí společně dohodli na potřebě navýšit finanční prostředky alokované pro vyhlašovanou 2. Společnou výzvu.

Na základě společných jednání mezi Moravskoslezským krajem a Ministerstvem životního prostředí bylo v rámci 2. Společné výzvy alokováno celkem 40.000.000 Kč s tím, že každý z vyhlašovatelů Společného programu se bude podílet částkou 20.000.000 Kč. Kromě výše alokace je oproti 1. vyhlášené výzvě změněna také maximální výše dotace na 40.000 Kč, což je výsledkem snahy podpořit výměnu o dalších cca 1000 kotlů na území Moravskoslezského kraje.

 

Příjem žádostí bude zahájen o víkendu 16. – 17. 6. 2012, maximální výše dotace je 40.000 Kč

 

„Nejen pro budoucnost našeho kraje a jeho obyvatel považuji finanční prostředky vložené do tohoto dotačního programu za velmi dobrou investici a věřím, že i přes snížení dotace je tato částka pro obyvatele dostatečně zajímavá a proto významně ulehčí pořízení nového kotle.“ řekl 1. náměstek hejtmana kraje Miroslav Novák. 

„Po ukončení příjmu žádostí v rámci pilotní 1. Společné výzvy jsme vyhodnotili její průběh a dospěli jsme k závěru, že je žádoucí v některých oblastech upravit podmínky tohoto dotačního programu. Mezi uvedené změny patří zejména rozšíření typů podporovaných kotlů kromě kotlů na uhlí nebo uhlí a biomasu, také o kotle čistě na biomasu, dále bude možno podat osobně pouze jednu žádost, a to pouze na jednom z podacích míst, kterými jsou z důvodu zlepšení dostupnosti nejen Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ale také nově Městský úřad Třinec. Příjem žádostí bude zahájen o víkendu 16. – 17. 6. 2012, což umožní podání žádostí širšímu spektru žadatelů. O úspěšnosti žadatele rozhodne opět pořadové číslo žádosti, které bude generováno pro maximální transparentnost na základě webové aplikace, a dále také formální správnost a úplnost žádosti v souladu s podmínkami dotačního programu,“  informoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, který má na starosti problematiku životního prostředí v regionu.

Podrobné podmínky „Společného programu na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“ jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí České republiky a Moravskoslezského kraje.

 

Ke stažení: Dokumenty ke 2. společné výzvě