Více času na podstatné

Vyhlášení datových standardů s ohlašovacím termínem 15. 2. 2012 do ISPOP

16.08.2011 06:55

Termín 15. 2. a datový standard se týká:

1) Poplatkového hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) / Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody) §1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha č. 1

2) Poplatkového hlášení za zdroj znečišťování / Poplatkové přiznání za zdroj znečištění §8 vyhl. č. 293/2002 Sb.- příloha č. 4

3) Hlášení o produkci a nakládání s odpady §21 a §22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

4) Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady §5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

5) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady §11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

 

Odkaz na datový standard ZDE

 

Datový standard (DS) popisuje datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. DS Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejňuje pro každou ohlašovací povinnost 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

 

Zdroj: ISPOP