Více času na podstatné

Vyhlášení datových standardů s ohlašovacím termínem 31. 3. 2012

03.10.2011 12:00

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo datové standardy vyhlášené k 15. 8. 2011, určené pro vybrané formuláře agend ovzduší, odpadů a IRZ. Datové standardy jsou k dispozici zde. Datový standard popisuje datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.
 

Zdroj: ISPOP