Více času na podstatné

Vyhlášení státního programu EFEKT 2010

25.11.2009 07:27

Dne 16.11. 2009 vláda ČR schválila program EFEKT 2010. Plný text programu bude v nejbližších dnech zveřejněn na webu MPO EFEKT a na webu MPO. Zveřejněním programu bude zahájeno přijímání žádostí o dotace na rok 2010. Termíny uzávěrky přijímání žádostí budou uvedeny v textu programu u jednotlivých aktivit. Veškeré formuláře pro žádosti o dotaci budou ke stažení na výše uvedených webech. U specifických projektů bude MPO průběžně vyhlašovat termíny a podmínky jednotlivých výzev.

Program EFEKT je určen na podporu energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace jsou poskytovány například na osvětovou činnost, energetické plánování, investiční akce malého rozsahu a na pilotní projekty. Program se zaměřuje zejména na zavádění energeticky úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie, vyšší využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a rozvoj kombinované výroby tepla, chladu a elektřiny. Rozpočet programu pro rok 2010 je 40 mil. Kč.

 

Zdroj: web MPO EFEKT