Více času na podstatné

Vyhlášení výběrového řízení na podporu projektů NNO pro rok 2011

07.09.2010 09:35

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů občanských sdružení a obecně prospěšných společností pro rok 2011. Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. září 2010. Bližší informace najdete v přílohách.

Zdroj: mžp