Více času na podstatné

Vyhlášení výzvy č. 60 - oblast vzdělávání

15.04.2010 06:53

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje dnem 14. dubna 2010 druhou výzvu k podávání žádostí o podporu v rámci GG EDUCA - Další profesního vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu,  a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí.

Hlavním cílem podpory je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti  podnikatelských subjektů ve vybraných kategoriích CZ NACE.

 

 

 

 

 

Žádosti o finanční podporu je možné podávat od 3. května 2010.

 

Ukončení příjmu žádostí:

a) projektové žádosti v režimu veřejné podpory podle dočasného rámce: 31. srpna 2010 12.00 hod.  

b) projektové žádosti v režimu podpory de minimis a veřejné podpory dle blokové výjimky: 31. října 2011 12.00 hod.

 

Soubory ke stažení: