Více času na podstatné

Vyhlášení výzvy v oblasti intervence 4.1 IOP - cestovní ruch

08.09.2011 08:25

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 7. září 2011 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu v oblasti intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu.

Podporovány budou aktivity zaměřené na zavedení národního informačního systému, zavedení a informační podporu národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu, podporu marketingu na národní úrovni a tvorbu zdrojových databází a na prezentaci ČR jako destinace cestovního ruchu. Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace.

Kompletní text výzvy a PPŽP včetně příloh naleznete níže.


Operační program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa: 6.4a Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Konvergence
Oblast: 6.4.1a Národní podpora cestovního ruchu

Téma:
Cestovní ruch a kulturní dědictví

Příjemce:
Viz text výzvy

Datum od: 7.9.2011
Datum do:

 

Přiložené dokumenty

Text výzvy 4.1 IOP 7. 9. 2011.docx (docx - 148,98 KB)

Příručka pro žadatele a příjemce 4.1 IOP 7. 9. 2011.doc (doc - 1,07 MB)

Přílohy k PPŽP 7. 9. 2011.zip (zip - 13,33 MB)

 

Zdroj: Fondy evropské unie