Více času na podstatné

Vyhláška č. 285/2010 Sb. dnes nabývá účinnosti

01.12.2010 09:31

Vyhláška č. 285/2010 mění vyhlášku č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb.

 

Text vyhlášky:

 

VYHLÁŠKA
ze dne 30. září 2010,
kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb.,
o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách
financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady),
ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb.


        Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 37j odst.  5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 7/2005 Sb.:

Čl. I

 

        Bod 10 přílohy č. 5 k vyhlášce č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb., zní:

„10. Kadmium ve světelných diodách (LED) II–VI konvertujících barvu (-10 µg Cd/mm2 plochy emitující světlo) pro použití v systémech polovodičového osvětlení nebo vizualizace do 1. července 2014.“.

 

Čl. II
Účinnost

 

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2010.

 

Ministr:
Mgr. Drobil v. r.