Více času na podstatné

Vyhláška č. 401/2010 Sb.

29.12.2010 08:09

Vyhláška, ze dne 20. prosince 2010, o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel, provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu. Vyhlášku stahujte zde.

Zdroj: ERU