Více času na podstatné

Vyhláška č. 429/2009 sb. o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem

08.12.2009 11:29

Vyhláška prování ustanovení zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a to: § 4 odst.  6 a § 5 odst.  5

Platnost předpisu: 1. ledna 2010

Předmět úpravy:

        a) způsob hodnocení očekávaných fyzikálních a chemických vlastností těžebního odpadu, který se bude ukládat, s ohledem na jeho stabilitu za různých atmosférických             podmínek, na typ těženého nerostu a vlastnosti skrývky nebo hlušiny, které budou v průběhu těžby přemisťovány (dále jen „způsob hodnocení vlastností těžebního             odpadu“),
       b) limity pro zařazování úložných míst do kategorií,
       c) kritéria pro charakteristiku inertního těžebního odpadu,
       d) náležitosti obsahu plánu pro nakládání s těžebním odpadem, druhy příloh žádosti o schválení plánu a požadavky na obsah těchto příloh.

 

text vyhlášky ZDE