Více času na podstatné

Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

10.03.2013 08:53

Ve sbírce předpisů vyšla nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která určuje rozsah informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech. Informace se poskytují v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví. Rozsah informací poskytovaných o nebezpečných směsích a detergentech jsou specifikovány v příloze č.1 resp. v č.2. Vyhlášky bude účinná od 15. března 2013. Vyhláška vyšla pod číslem 61/2013 Sb. v částce č. 27/2013 Sb. Text vyhlášky včetně příloh si můžete stáhnout ZDE.