Více času na podstatné

Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod v platnosti

27.01.2011 11:54

Dne 26.1.2011 začala být účinná vyhláška č.5/2011 o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, která provádí vodní zákon 254/2001 Sb.

 

Prováděcí předpis: 254/2001 Sb. vodní zákon - podle § 21 odst.3 

 

 Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje:

       a) způsob vymezení hydrogeologických rajonů, vymezení útvarů podzemních vod,
       b) způsob hodnocení stavu podzemních vod a
       c) náležitosti programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod.

 

Celý text vyhlášky a odkaz na její přílohy ZDE