Více času na podstatné

Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod

15.03.2011 06:35

Dnes tj. 15. 3. 2011 nabývá v platnost vyhláška č. 49/2011 Sb. o vymezení útvarů povrchových vod, která provádí zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).