Více času na podstatné

Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie za rok 2009

24.08.2010 07:45

Aktivity podporované programem Efekt pro rok 2009 byly vybrány s ohledem na akční radius Operačního programu podnikání a inovace a na Státní energetickou koncepci. Byly posíleny aktivity neinvestičního charakteru. Text programu byl strukturalizován přehledně a jasně a celý program byl medializován pod názvem program Efekt.

Rozpočet programu Efekt 2009 činil 30 mil. Kč, Vzhledem k odstoupení několika subjektů od čerpání přidělené dotace bylo použito 29 mil. Kč.

Celkem bylo přijato 220 žádostí o poskytnutí dotace. Výběr akcí vhodných k podpoření v rámci programu Efekt 2009 provedla hodnotitelská komise, jmenovaná náměstkem ministra průmyslu a obchodu. Podpory podnikatelům byly poskytovány v režimu de minimis.

Podpořeno bylo 134 projektů, což je 61 % ze všech přijatých žádostí. Realizace všech podpořených realizačních akcí vyvolala celkovou investici přes 93 mil. Kč. Meziroční pokles rozpočtu programu s sebou pochopitelně nese snížení poskytnutých dotací, celkových investičních nákladů i celkových úspor energie.

Celkem 10 akcí s přímou úsporou energie bylo podpořeno dotační částkou téměř 10,4 mil. Kč a jejich realizací došlo k roční úspoře energie ve výši téměř 58 000 GJ.

Stále je v provozu webový portál, zřízený MPO v roce 2008, který se věnuje úsporám energie a zejména dotačním programům, zaměřeným na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů. Tento portál je umístěn na webové adrese www.mpo—efekt.cz. Naleznete zde nejen vyhodnocení programu Efekt za předchozí roky, ale také mnoho užitečných informací a především on—line poradnu v oblasti úspor energie. Tato bezplatná poradna pro veřejnost úspěšně funguje již mnoho let s podporou dotací z programu Efekt.

 

Přílohy ke stažení: VYHODNOCENI.zip