Více času na podstatné

Vyjádření MMR: Územní plán a odpojování objektů od CZT a územní energetické koncepce

17.07.2017 09:45

Odbor územního plánování MMR zpracoval na podnět pracovních skupin pro podporu implementace programů zlepšování kvality ovzduší vyjádření, v němž odůvodnil nemožnost zakazovat odpojování stávajících objektů od centrálního zásobování teplem prostřednictvím regulativů územního plánu. Vyjádření řeší rovněž způsob promítnutí územní energetické koncepce do územního plánu.

 

 

Dokument ke stažení:

vyjádření