Více času na podstatné

Vyjasnění pojmu "meziprodukt" v rámci nařízení REACH

02.06.2010 09:11

ECHA zveřejnila dokument Evropské komise, který se zabývá upřesněním pojmu "meziprodukt". Připomínáme, že v případě registrace meziproduktů se může registrační dokumentace značně zjednodušit. Dokument uvádí řadu příkladů, kdy lze na látku pohlížet jako na meziprodukt, například v případě využití látky jako reaktantu, katalyzátoru, činidla, atd. Dále dokument uvádí, že na látky, které slouží k výrobě předmětů, nelze pohlížet jako na meziprodukty. Na závěr dokument v tomto ohledu shrnuje, že meziprodukt je látkou, která je určena k výrobě jiné chemické látky, nikoliv předmětu.

Evropská komise se rozhodla k vydání tohoto pokynu s ohledem na stále přetrvávající nejasnosti v této oblasti a také s ohledem na skutečnost, že relevantní pokyn ECHA je zatím pouze v procesu aktualizace a jeho vydání je plánováno, až po termínu 30.11.2010.

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/na_10_30_guidance_on_intermediates_20100601.pdf

Pokyn ke stažení: https://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/clarificationintermediates_201005_en.pdf

Zdroj: ECHA