Více času na podstatné

Výkaz - Vodovody, kanalizace a vodní toky v roce 2010

05.05.2011 14:56

Publikace Vodovody, kanalizace a vodní toky v roce 2009 předkládá informace z ročního zpracování dvou výkazů – VH8b-01 o vodovodech a kanalizacích a VH8a-01 o vodních tocích a dodávkách povrchové vody.

Na stránkách Českého statistického úřadu jsou k dispozici ke stažení ve formátu MS Excel a PDF výkazy včetně komentáře v následující struktuře:

1. Údaje o vodovodech a kanalizacích za rok 2010 podle krajů (NUTS 3)

 • 1.1 Vodovody
  • 1.1.1 Vodovody – počty, délky sítí a zásobovaní obyvatelé
  • 1.1.2 Technické údaje vodovodů, kapacity vodojemů
  • 1.1.3 Voda pitná, užitková, voda vyrobená určená k realizaci
  • 1.1.4 Voda fakturovaná, vodné
  • 1.1.5 Voda nefakturovaná 
 • 1.2 Kanalizace
  • 1.2.1 Kanalizace – obyvatelé napojení na kanalizaci a ČOV
  • 1.2.2 Vody vypouštěné do kanalizace, čištěné vody
  • 1.2.3 Voda vypouštěná do toků, stočné, délky sítí
 • 1.3 Čistírny odpadních vod (ČOV)     
  • 1.3.1 Čistírny odpadních vod (počet)
  • 1.3.2 Znečištění na ČOV
 • 1.4 Kaly

2. Souhrnné údaje o vodovodech a kanalizacích za rok 2010 podle oblastí (NUTS 2)

 • 2.1 Vodovody
  • 2.1.1 Údaje o vodovodech za rok 2010 podle oblastí (NUTS 2)  
  • 2.1.2 Vybrané souhrnné údaje za rok 2010 v porovnání s rokem 2009
 • 2.2 Kanalizace
  • 2.2.1 Údaje o kanalizacích za rok 2010 podle oblastí (NUTS 2)
  • 2.2.2 Vybrané souhrnné údaje za rok 2010 v porovnání s rokem 2009     

3. Vodní toky a dodávky povrchové vody v roce 2010

 • 3.1 Vodní toky st. podniků Povodí v roce 2010         
 • 3.2 Dodávky povrchové vody st. podniků Povodí v roce 2010          
 • 3.3 Druh vypouštěných vod do toků ve správě st. podniků Povodí v roce 2010         
 • 3.4 Znečištění vodních toků v roce 2010
 • 3.5 Vodní díla v roce 2010 (počty)
 • 3.6 Vodní díla v roce 2010       

Grafy

 • Graf 1 - Podíl obyvatel zásobovaných vodou a napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu v roce 2010
 • Graf 2 - Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod v jednotlivých krajích v roce 2010     
 • Graf 3 - Množství vyrobené pitné vody, fakturované vody celkem a vody fakturované domácnostem v ČR v roce 2010
 • Graf 4 - Průměrná cena za 1 m3 fakturované vody a průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod v ČR v roce 2010 (podle krajů)

Zdroj: MZe